Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost  je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, goji slovensko planinsko izročilo, nadaljuje planinsko tradicijo Kozjanske podružnice Slovenskega planinskega društva, izvaja prostovoljsko delo in ki deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu.
PIC00004
Planinsko društvo Atomske toplice je naslednik Kozjanske podružnice Slovenskega planinskega društva ustanovljenega dne 27.02.1893.
Kozjanska podružnica pri Slovenskem planinskem društvu je bila ustanovljena 24. novembra leta 1929 z vpisom v sodni register okrajnega sodišča v Kozjem. Njen ustanovitelj je bil živinozdravnik Herkovič Franc. V ustanovitvenem letu je Kozjanska podružnica štela 42. planincev. Njen delokrog je bil na področju Kozjanskega sodnega okraja in okoliš trga Planina pri Sevnico s pogorji Bohorja, Vetrnika, Oslice, Lisce, Žusemskega pogorja, Rudnice in Bizeljskega pogorja. (Vir: Planinski vestnik 1933 zadeva 343).
Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek je bilo ustanovljeno 17. maja leta 1994 in je bilo vpisano v register društev pri Občini Šmarje pri Jelšah na Sekretariatu za splošne zadeve in družbene dejavnosti oddelek za notranje zadeve.
Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju športa RR 22483-002-8 od 01.08.2002.