DOMOV Dogodki REKREACIJA NA PLEZALNI STENI SE NADALJUJE OD 6. OKTOBRA 2020

REKREACIJA NA PLEZALNI STENI SE NADALJUJE OD 6. OKTOBRA 2020

1368
0

RAZPIS REKREACIJE NA PLEZALNI STENI
od oktobra 2019 do junija 2020

Rekreacija na umetni plezalni steni v športni dvorani Podčetrtek se prične v torek 01. oktobra ob 16 h. Rekreacija bo vsak delovni torek, razen če bo dvorana zasedena. O odpovedi rekreacije zaradi zasedenosti dvorane bodo starši obveščeni na njihov E. naslov in na spletni strani www.pd-at.si.

Udeleženci rekreacije bodo razvrščeni v sledeče skupine:

Od 16h do 17h: mlajši cicibani-ke ob prisotnosti staršev od 6-8 let
Od 17h do 18h: star. cicibani-ke ob prisotnosti staršev od 9-10 let
Od 18h do 19h: mlajši dečki in deklice od 11-12 let in otroci gostov Term Olimia
Od 19h do 20h: starejše deklice in dečki nad 13 let in otroci tekmovalci
Od 20h do 22h : otroci tekmovalci, mladinci, odrasli in gosti Term Olimia

– Rekreacije se lahko udeležijo člani PZS s plačno članarino
– Članarina. Novi člani 14Є. Že včlanjeni 7Є
– Vpisnino za rekreacijo plačajo vsi, ki niso vaditelji razen otrok vaditeljev
– Vpisnina za enega otroka = 50 Є je za obdobje od oktobra 2019 do konca rekreacije v juniju 2020
– Vpisnina za enega otroka = 40 Є je za obdobje od januarja 2019 do konca rekreacije v juniju 2020
– Vpisnina za enega otroka = 20 Є je za obdobje od marca 2019 do konca rekreacije v juniju 2019                                                                                  – drugi otrok ene družine 50% popusta                                                    – tretji otrok ene družine 100% popusta

– Enkratna udeležba enega otroka na rekreaciji = 1 h = 3 Є

Za varnost otrok, ki se sami oddaljijo od plezalne stene ne odgovarjamo! Starš, s podpisom vpisne izjave izjavlja, da je otroka podučil, da ne sme hoditi pod steno, ko drugi plezajo po njej, da ne sme zapuščati vadbenega prostora ter tekati po dvorani in da mora poslušati navodila vaditeljev.

Zaradi zasedenosti dvorane in s tem tudi garderob (odrasli se po rekreaciji v garderobah tuširajo) morajo starši otroka pripeljati mimo garderob do vaditelja in ga od vaditelja po rekreacije tudi prevzeti.

Za prihode in odhode otrok, v času rekreacije na plezalni steni, ne odgovarjamo!

K razpisu je priložena prijavnica, ki jo starši izpolnijo in podpisano prinesejo na rekreacijo. Ob prijavi v celoti plačajo vpisnino in članarino. Prijavnico lahko dobite tudi pri vaditelju, ali jo stiskate s spletne strani www.pd-at.si. Otroke v skupine razdeli vodja rekreacije. Prednost imajo otroci, ki so že sodelovali pri rekreativnem plezanju in so iz občine Podčetrtek.

S PLAČILOM VPISNINE IN ČLANARINE IMATE ZAGOTOVLJENO VADBO SAMO NA PLEZALNI STENI. Ostale aktivnosti v dvorani je potrebno doplačati pri hišniku.

Na dodatne treninge in na tekmovanja vozijo otroke starši. Prijavnine in startnine plača društvo.

VSI , KI SE BOSTE UDELEŽEVALI REKREACIJE SE MORATE PRIJAVITI NA NOVO! Dobili boste termin v katerem vam bo omogočen dostop do plezalne stene. Izven termina rekreacija na plezalni steni ne bo mogoča zaradi vadbe otrok na tekmovanja.

PREDPRIJAVE sprejemamo samo po Elektronski pošti  pdatomsketoplice@pzs.si

VPISNA IZJAVA STARŠA ALI SKRBNIKA OTROKA OB VPISU
na vadbo v športnem plezanju za obdobje od 09.2018 do 05.2019.

Vodja rekreacije v športnem plezanju je MARJAN KROBAT, pomočniki pa so vaditelji: Ivan in Cvetka Šalamon, Mirela Kunst, Dijana Šelekar, Danijel Kruljc, Marjan Petauer, Matej Jagrič.

Ime in priimek otroka: ___________________________________________

Leto rojstva: ___________ Velikost noge: _____  Velikost majice______

Naslov bivanja otroka: ____________________________________________

Otrok bo obiskoval rekreacijo od:____ure do____ure (izpolni vodja rekreacije)

ELEKTRONSKI NASLOV E pošta: __________________________________

Telefonska številka starša: _____________________________________

Vadba se bo vršila vsak delovni torek, kadar bo dvorana prosta. Če bo vadba odpadla zaradi zasedenosti dvorane, bomo javili po E. pošti.

Z podpisom te vpisne izjave v rekreativno športno plezanje dovoljujem, da se lahko zgoraj navedeni otrok udeležuje planinskega rekreacije na plezalni steni v organizaciji PD AT Podčetrtek v skladu z razpisom PD AT Podčetrtek za rekreativno obdobje 2019-2020.

Otrok ima na razpolago eno uro rekreacije v določenem času. Če se rekreacija zamudi, se le ta skrajša za zamujeni čas. Prisotnost starša pri vadbi cicibanov je obvezna!

Otroka mora starš pripeljati v dvorano k plezalni steni ter ga predati vaditelju in po njega priti na isto mesto v dogovorjenem času. Organizator rekreacije ne odgovarja za otroka izven dogovorjenega časa rekreacije in izven rekreativnega prostora pod plezalno steno.

Prav tako starš s podpisom izjavlja, da bo zgoraj navedeni otrok pri aktivnostih rekreacije primerno oblečen. S sabo naj ima v nahrbtniku eno majico z kratkimi rokavi in eno majico z dolgimi rokavi, oprijete hlače pod koleno ali oprijeto trenerko, telovadne copate za v dvorano in napitek. Plezalni pas in plezalne copate dobi od PD AT in si jih deli med rekreacijo z ostalimi udeleženci.

Starš s podpisom te izjave izjavlja, da je otroka podučil, da otrok ne sme zapuščati vadbenega prostora pod plezalno steno in da mora poslušati navodila vaditeljev. Starš mora otroka pripeljati do vaditelja in ga od vaditelja rekreacije tudi prevzeti. Za prihod otrok na rekreacijo in iz rekreacije ne odgovarjamo!

LASTNOROČNO IZPOLNJENO IZJAVO ODDAJTE VADITELJU PRI REKREACIJI ali pošlite na E. naslov  pdatomsketoplice@pzs.si
Novi člani izpolnijo pred plačilom članarine še pristopno izjavo za včlanitev v PZS.

Plačilo stroškov rekreacije in članarine lahko plačate pri vaditeljih ali na spodaj naveden bančni račun in kopijo potrdila o plačilu predate vaditelju.

Datum in kraj:__________ Izjavo sprejel:____________ Podpis starša: ____________

Napišite vaš prispevek