DOMOV Dogodki PRIJAVNICA NA OTROŠKI IN MLADINSKI TABOR DOVJE od 15. do 22....

PRIJAVNICA NA OTROŠKI IN MLADINSKI TABOR DOVJE od 15. do 22. 8.2020

113
0

PRIJAVNICA ZA TABOR MLADIH PLANINCEV Od 15.8.2020  do 22.8.2020

Ime in priimek otroka: ____________________________________________________

Datum rojstva: ____________________   Kraj rojstva:___________________________

Številka zdravstvene izkaznice: (obe številki): __________________________________

Ulica in hišna številka: ____________________________________________________  

Poštna številka:_____________  Kraj:_________________________________________

Šola:_________________________________    Končal/a sem:________________razred

Velikost majice:     XXL    XL    L    M    S    12/14    10/12    8/10    6/8

Elektronska pošta staršev ali skrbnikov:________________________________________

Telefon staršev ali skrbnikov:________________________________________________

Posebnosti: (zdravstvene omejitve, kasnejši prihod, predčasno odhod,) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Cena za 7-dnevno udeležbo na taboru Čezsoča 2020 je v 130 Є ter 120 Є za vsakega naslednjega otroka iz iste družine. Ob prijavi se plača are za stroške predpriprav in rezervacij v višini 40 Є, ki se v primeru kasnejše odjave otroka s strani starša ne vrne. Preostanek tabornine se poravna najkasneje do 1. avgusta 2019. Po predhodnem dogovoru stroške za tabor plačate ob torkih od 16 h  do 20 h pri rekreativnem plezanju ali nakažite na:  Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek. Naslov: Škofja gora 1, Podčetrtek 3254 TRR : 6100 0001 5661 579 / Delavska hranilnica d.d. Lj. Namen plačila: Tabor Dovje 2020

POTRDILO O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA ZA TABOR MLADIH PLANINCEV SPODAJ PODPISANI: ______________________________________________________ (ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika) POTRJUJEM, DA JE ZA TABOR PRIJAVLJENI _____________________________________ (ime in priimek otroka) zdrav in sposoben bivanja in gibanja v gorah (hoje vsak drugi dan šest ur hoje): DA              NE           (obkrožite)

Zgoraj navedeni otrok je delno sposoben bivanja in gibanja v gorah (opišite omejitve):______________________________________________________________________________________________________________________________________Zgoraj navedeni otrok redno ali občasno jemlje naslednja zdravila:________________________________________________________________ _______________________________________________________________________Zgoraj navedeni otrok ima alergije, zanje jemlje naslednja zdravila:________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ZDRAVILA BO OTROK HRANIL IN JEMAL SAM: DA              NE           (obkrožite) ZDRAVILA NAJ OTROKU HRANI IN DELI MENTOR: DA              NE           (obkrožite) ZDRAVILA ZA OTROKA Z NAVODILI ZA JEMANJA BOM ODDAL MENTORJU: DA              NE           (obkrožite)

SEZNAM POTREBNE OPREME NA OTROŠKEM IN MLADINSKEM PLANINSKEM TABORU. PLANINSKA OPREMA: Spalna vreča, armafleks oz. podloga, planinski nahrbtnik, uhojeni planinski čevlji (ne športni copati), pohodne hlače ali trenirka, flis ali več tanjših puloverjev, vetrovka oz. športna jakna, ki ščiti pred vetrom in dežjem, dežnik, pelerina, čutarica ali plastenka (vsaj 1,5 l), PVC vrečke za zaščito oblačil pred vlago, svetilki.

OSEBNA OPREMA:Potovalka ali dodatni nahrbtnik za rezervno opremo in obleko, spodnje perilo, rezervne hlače, trenirka, kapa, rokavice, bunda, več parov nogavic, več majic s kratkimi rokavi, športni copati, kapa s šilcem, slamnik (ali podobno pokrivalo za zaščito glave pred soncem), sončna očala, kratke hlače, kopalke, žepna svetilka z rezervno baterijo in pribor za osebno higieno, brisače, sredstvo proti klopom, krema za sončenje, obliži, beležka, pisalo, družabne igre. Osebna oprema naj bo v potovalki/nahrbtniku zložena v PVC vrečkah zaradi zaščite pred vlago, dodatna vrečka naj bo za umazano perilo.

DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2020, zdravstvena izkaznica. Vsi morajo imeti pri sebi telefonsko številko staršev in naslov, na katerem bodo starši nahajali v času tabora.

NI ZAŽELENO, ZATO NAJ OSTANE DOMA ALI PRI MENTORJIH: Mobilni telefoni, tablice, elektronske igrice, razni CD, MP3 in podobni playerji.

V PRIMERU NUJNE POTREBE PO STIKU BODO  V TABORU DOSEGLJIVI TELEFONI: Dežurni telefon:                                 051-336-204, Vodja tabora:                         Ivan Šalamon 041-794-104, Tehnični vodja tabora:          Štefan Matjaž 041-976-825.

VPISNA IZJAVA STARŠA OZIROMA SKRBNIKA OB VPISU V PLANINSKI TABOR


Priimek in ime mame, očeta ali skrbnika-ce:__________________________________ Naslov:_______________________________________________________________  
Priimek in ime otroka:____________________________________________________Naslov:______________________________________________________________

S podpisom te prijavnice:

  • Izjavljam, da sem podal vse potrebne podatke in dokumente, ki so pomembni za napotitev mojega otroka na taborjenje in jamčim za njihovo točnost.
  • Soglašam, da lahko v PD AT Podčetrtek hrani in uporablja te podatke in jih preveri pri upravljavcih zbirk podatkov v skladu z zakonom.
  • Soglašam, da lahko v primeru subvencioniranja letovanja iz javnih virov PD AT Podčetrtek kot vlagatelj posreduje relevantne podatke financerjem na njihovo zahtevo.
  • Soglašam, da se lahko otrok s strani zdravstvenega sodelavca-ke na taboru pregleda pred klopi in da se lahko po potrebi klop odstrani.
  • Sprejemam pogoje taborjenja in taborni red PZS za otroke in mladince na taborjenju in se zavezujem, da bom nemudoma prišel po otroka, če bo to otrok vztrajno želel, če bo resno zbolel ali če mu bo zaradi kršenja tabornega reda in neprimernega vedenja izrečen vzgojni ukrep napotitve domov.
  • S podpisom te prijavnice potrjujem, da sem vso prijavno gradivo na Tabor mladih planincev Dovje 2020, ki je napisano na štirih straneh prebral, razumel in soglašam, da moj otrok sodeluje pri interesnih delavnicah in aktivnostih ter da so lahko njegovi izdelki razstavljeni in objavljeni. Otroka lahko intervjuvajo, snemajo in slikajo med izvajanjem programov in da so lahko reportaže in posnetki  s taborjenja javno objavljeni.

Prijavnica je veljavna, če so s strani starša ali skrbnika podpisane vse štiri strani! Izpolnjeno prijavnico oddajte mentorju ali pošljite na društveni naslov ali skenirano pošljite na E. mail: pdatomsketoplice@pzs.si

Datum: _______________________ Podpis starša ali skrbnika: ________________