DOMOV Izleti 11. Pohod po Kozjanskih sadovnjakih 6.10.2019

11. Pohod po Kozjanskih sadovnjakih 6.10.2019

1162
0

Letos se je pohoda udeležilo 52 pohodnikov. Izpred Doma krajanov v Podsredi smo se z avtobusom odpeljali v Polje ob Sotli, kjer je bil pri farni cerkvi sv. Miklavža start pohoda. Pred pričetkom pohoda so pohodnike pozdravili direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst, županja občine Kozje Milenca Kranjc, Barbara Ploštajner sodelavka Kozjanskega parka zadolžena za ta pohod in predsednik PD AT Podčetrtek Ivan Šalamon, ki je v nadaljevanju skupaj s pomočnikom Marjanom Kroboto tudi vodil pohod.

Pot je pohodnike vodila mimo pokopališča v Lastnič mimo izvira potoka Ribnik in opuščene kmetije Ulčnik na Evropsko peš pot E7. ki vodi iz Polja ob Sotli preko Lastniča na Svete Gore nad Sotlo. Po tej poti so speljani tudi Emina in Marijina romarska pot. Nad Lastničem smo zapustili E7 in romarski poti in zavili proti Gobarski koči, kjer ima sedež domače gobarsko društvo. Pričakala nas je predsednica društva, nas pogostila s napitki in pecivom. Predstavila je tudi delovanje društva in sodelovanje z Kozjanskim parkom. V nadaljevanju nas je pot vodila po travnikih in pašniku z živino mimo izvira potoka Sušica v zaselek Sušica, kjer nas je domačin pogostil z napitki. Po krajšem postanku smo nadaljevali s hojo do Čerčkove domačije, kjer ima Kozjanski park kolekcijski sadovnjak Kozjanskih jablan in hrušk. Med daljšim postankom so na strokovni sodelavci Kozjanskega parka predstavili svoje delovanje in razkazali Čerčkovo domačijo s sadovnjakom. V Podsredo smo odšli preko Starih Svetih Gor, kjer smo imeli ogled Marijine cerkve in sestopili po kalvariji do Doma krajanov Podsreda, kjer je sledil zaključek pohoda s malico.