DOMOV Dogodki KAKO NA RAZGLEDNI STOLP ZDRAVJA IN VESELJA nad Podčetrtkom

KAKO NA RAZGLEDNI STOLP ZDRAVJA IN VESELJA nad Podčetrtkom

9994
0

Okoli 35 m visok kovinski razgledni stolp stoji na Silovcu, kateri je z 622 m najvišji vrh Male Rudnice. Poti do stolpa in po okolici so v izdelavi. V izdelavi je tudi zemljevid. Vse spodaj navedene poti so že označene na info stebrih na vseh križiščih cest in poti s smernimi tablami po Mali in Veliki Rudnici in vodijo po planinski ali Evropski peš poti E7 ali po občinskih cestah. Vse planinske poti po Mali in Veliki Rudnici lahko poiščete v katastru planinskih poti KPP pri PZS. Najdete nas na sredini desnega (vzhodnega) roba Slovenije. Poiščite Podčetrtek in izbrano pot, jo povečate ter preslikate s prenosnim mobitelom. Na ta način imate zemljevid med hojo pri sebi. http://www.planinske-poti.si/ V katastru stolp ni označen, stoji pa na koti Silavec, ki je z 722 m najvišji vrh Male Rudnice.

Vse spodaj zapisano je avtorsko zaščiteno in brez soglasja avtorja (Ivana Šalamona) ni dovoljeno javno objavljati ali razširjati!

PRISTOPI DO RAZGLEDNEGA STOLPA PO PLANINSKI ALI EVROPSKI PEŠ POTI E7, TER PO TURISTIČNIH IN POHODNIŠKIH POTEH. S

ČAS HOJE:           1 h

SMER HOJE: Sv. LOVRENC V PODČETRTKU – RAZGLEDNI STOLP ZDRAVJA IN VESELJA

OPREMA:             Planinska obutev, pohodne palice. Med potjo ni vode.

SKUPAJ VZPONA:         400 m

Start v Podčetrtku pri cerkvi Sv. Lovrenc

Pot poteka v celoti po Evropski pešpoti E7 brez asfaltnih cest po makadamskih cestah in gozdnih kolovozih ali stezah.

Nadmorska višina starta       228 m, cilja 622 m

Start pri info stebru 8. Steber stoji zahodno od cerkve sv Lovrenc. Naša pot na stolp po E7 vodi navzgor ob potoku po makadamski cesti do odcepa gozdne ceste v Kapelski graben, kjer desno ob poti stoji info steber 50/a.    

St.: 50/a     700 m, 10 min – 10  min.        V križišču gozdnih cest za Kapelski graben pri stebru 50/a odidemo desno navzgor ob potoku do odcepa gozdne ceste za grad Podčetrtek kjer desno ob naši poti stoji info steber 50.

St.: 50       300 m – 1.000 m, 5 min – 15 min.       S hojo nadaljujemo navzgor proti severu ob potoku do križišča gozdnih cest pod Branskim zobom.  V levo pelje gozdna cesta v smeri Olimja, desno pa v smeri Vebrove jase. Levo ob naši poti stoji info steber 49.

St.: 49        500 m – 1.500 m,  5 min – 20 min.      Naprej nas naša pot vodi naravnost preko križišča v gozd na gozdno stezo in se po prečenju manjšega potoka prične vzpenjati na Branski zob in prispe v križišče gozdnih cest.


St.: 28/A      500 m – 2.000 m,  10 min – 30 min. Z hoji nadaljujemo levo od križišča in desno rahlo navzgor in sledimo markacijam Evropske pešpoti E7. Na ostrem desnem ovinku gozdne ceste nas planinska markacija na pomožnem info stebru osmeri levo na gozdno stezo.

St.: 28/B      200 m – 2.200 m,  5 min – 35 min.     V nadaljevanju odidemo levo in se po gozdni stezi počasi vzpenjamo do križišča Žolgar, kjer ob naši levi strani stoji info steber 29. Smo v osrednjem križišču na Mali Rudnici. Levo okoli info stebra pelje cesta na Poni Ranč, v smeri juga pelje gozdni kolovoz na Škofjo goro in v malo krožišče v Podčetrtku. Desno v smeri zahoda vodi občinska cesta proti Olimju in strmemu dostopi na razgledni stolp. Ostro desno proti severu pa vodi lažja pot na razgledni stolp po gozdnem kolovozu in do Zavetišča Šmarnica. Zadnja cesta ostro desno pa vodi do Zavetišča Šmarnica in naprej v Roginsko Gorco.

St.: 29        600 m – 2800 m, 10  min – 45 min.    Za pristop izberemo lažjo ali težjo smer. Lažja smer je za 10 minut daljša od težje smeri in je označena z markacijami in enim info stebrom 29/c s planinskimi kažipoti. Mi nadaljujemo po težjem pristopu na razgledni stolp, zato odidemo po občinski cesti naprej zahodno mimo gramoznice do križišča občinske ceste z gozdnima kolovozoma. Desno ob poti vidimo info steber 29/a.

St. 29/a       300 m – 3.100 m, 3 min – 48 min.       V nadaljevanju hoje proti razglednemu stolpu izberemo strmo pot navzgor v smeri severa mimo zapornice.

St. 29/b  stolp     400 m – 3.500 m, 12 min – 1 h.          Ko prispemo na Silavec, ki je najvišji vrha Male Rudnice, smo pri razglednem stolpu. Ob stolpu stoji info steber 29/b.

Opis pregledal Ivan Šalamon, 03.08.2019.

1h   OD KOČE PRI ČAROVNICI.

Pot vodi po evropski pešpoti E7. Pot poteka delno po asfaltu, makadamu in po gozdnih stezah

1h   IZ SPODNJEGA TINSKEGA ČEZ LOŽNO.

Pot vodi po zelo strmi in težko prehodni planinski poti. Pot  poteka delno po asfaltu, makadamu in po gozdnih stezah.

1h 10min OD KROŽIŠČA V PODČETRTKU.

Označena turistična pot delno po asfaltu in delno po  makadamu in po gozdnih stezah

1h 10min OD CERKVE MARIJE DEVICE .

Označena planinska in Marijina romarska pot, ki delno poteka po asfaltu in delno po makadamu in po gozdnih stezah. Začetek  poti je v Slakah pri odcepu ceste k cerkvi.

1h 30min OD PARKIRIŠČA TERM OLIMIA.

Označena planinska pot na Malo Rudnico mimo gradu  Podčetrtek in zavetišča Šmarnica na Mali Rudnici. Pot se prične nad apart hotelom Breza in poteka delno po asfaltu, makadamu in po gozdnih stezah.

1h 30min OD SAMOSTANA V OLIMJU MIMO KOČE PRI ČAROVNICI.

Pot vodi po evropski pešpoti E7. Pot poteka delno po asfaltu, makadamu in po gozdnih stezah.

1h 30min OD SAMOSTANA V OLIMJU MIMO ČOKOLADNICE

Pot vodi delno po Štajersko zagorski planinski poti in po E7. Pot poteka delno po asfaltu, makadamu in po gozdnih stezah.

POTI ZA GORSKA KOLESA

Kolesarska pot HORUK NA STOLP IN NAZAJ.

Poti so krajše (še niso izmerjene). Smeri poti je več in potekajo iz vseh planinskih izhodišč razen iz Spodnjega Tinskega. Do stolpa pa je dovoljena kolesarska pot iz južne smeri. Pot je označena na info stebrih ob poti z modro smerno oznako in imenom poti. Poti, kjer ni dovoljena vožnja s kolesi so označene na info stebrih ob poti. V tem primeru je na stebru označena dovoljena smer za vožnjo z gorskim kolesom.

Krožna kolesarska pot PODČETRTEK – OLIMJE – PODČETRTEK.

Pot je dolga okoli 20 km in še ni izmerjena. Pot se prične in konča nad hotelom Breza v Termah Olimia in je speljana v nasprotni smeri urinega kazalca. Pot poteka od Term mimo gradu Podčetrtek, Vebrovega, Marinška do razglednega stolpa in naprej preko Zaborovca in Koče pri Čarovnici v Olimje. Iz Olimja vodi pot v Podčetrtek mimo Čokoladnice okoli Juternika, po Župnijskem jarku do cerkve sv Lovrenc in mimo osnovne šole nazaj v Terme.
Poti, kjer ni dovoljena vožnja s kolesi so označene na info stebrih ob poti. V tem primeru je na stebru označena dovoljena smer za vožnjo z gorskim kolesom.

Krožna kolesarska pot PO RUDNICI.

Pot je dolga okoli 30 km brez dostopnih poti (še ni izmerjena). Izhodišča na pot potekajo iz vseh planinskih izhodišč razen iz Spodnjega Tinskega. Pot poteka po Mali in Veliki Rudnici v nasprotni smeri urinega kazalca in jo lahko končamo na katerem koli izhodišču. Krožna pot se prične pri stebru 8 nad Termami in vodi mimo gradu Podčetrtek, Vebrovega kjer zavije desno proti Slani mlake in levo navzgor na Malo Rudnico do Zavetišča Šmarnica. Od zavetišča se pot nadaljuje do križišča za Poni ranč in nadaljuje desno po E7 do razglednega stolpa. Od stolpa se pot vrne po dostopni poti in pelje v Zaborovec, kjer zavije desno navzgor obkroži Plešivec, se spusti v vas Rudnica in nad njo zavije levo mimo lovskega zavetišča in jezera do Koče pri čarovnico. Od Koče pri čarovnici zavije proti vzhodu v Orešje in okoli Juternika do Župnijskega jarka po katerem se spusti v Podčetrtek mimo cerkve sv Lovrenc in osnovne šole Podčetrtek do stebra 8 nad Termami. Pristopi nanjo so iz vseh izhodišč za planinske poti. Pot se lahko prične poljubno kjerkoli in konča tudi po želji. Pot je označena na info stebrih ob poti z modro smerno oznako in imenom poti. Poti, kjer ni dovoljena vožnja s kolesi so označene na info stebrih ob poti. V tem primeru je na stebru označena dovoljena smer za vožnjo z gorskim kolesom.

POVEZOVALNE POTI

1 h 30 min – PODČETRTEK – SV. EMA.

Med obema krajema poteka pot po Evropski peš poti E7.

2 h 30 min – Stolp ZDRAVJA IN VESELJA – TINSKA GORA.

Med obema destinacijama poteka Štajersko zagorska planinska pot.

3 h 30 min – Stolp ZDRAVJA IN VESELJA – Stolp LJUBEZNI.

Med razglednim stolpom Zdravja in veselja na Mali Rudnici in med razglednim stolpom Ljubezni na Žusmu je speljana planinska pot.
Skupine planincev lahko hodijo tudi dlje.

3 h 30 min – PODČETRTEK – ROGAŠKA SLATINA.

Med obema krajema poteka pot po Evropski peš poti E7.

6 h – Podčetrtek – Stolp ZDRAVJA IN VESELJA – Stolp LJUBEZNI – Kmečki turizem ŽURAJ v Ječovem.

Med Podčetrtkom in obema razglednima stolpoma je speljana planinska pot. Skupine planincev lahko hodijo tudi dlje.

9 h – Stolp ZDRAVJA IN VESELJA – KOČA NA BOHORJU.

Planinska pot na BOHOR poteka od Stolpa ZDRAVJA IN VESELJA preko Plešivca, ki je najvišji vrh Velike Rudnice, mimo Partizanske bolnišnice v Javoršici do Klak, kjer jo na Bohor vodi Planinska pot XIV divizije.

9 h – Stolp ZDRAVJA IN VESELJA – Stolp na RESEVNI.

Planinska pot na Resevno vodi preko Plešivca, ki je najvišji vrh Velike Rudnice mimo Stolpa Ljubezni na Žusmu, cerkve Sv. Helene, Slivnice Pri Celju in Rifnika.

Betonski temelji razglednika na Mali Rudnici so vliti. 17.03.2019

28.02.2019 Po ulitju podložnega betona se gradnja razglednika nadaljuje z izdelavo temeljne armature.