DOMOV Izleti 10. POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH 7.10.2018

10. POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH 7.10.2018

3176
0

Tradicionalni pohod poteka vsako leto po drugem področju Kozjanskega regijskega parka mimo naravnih, kulturnih in etnoloških spomenikov za njihovo večjo prepoznavnost. Letos so bili med pohodom ogledi delujočega vodnega mlina v trgu Pišece, rojstne hiše akademika Maksa Pleteršnika, gradu Pišece, cerkva sv. Jedert in sv. Jernej in ostankov visokodebelnih sadovnjakov. Vodenje pohoda je potekalo pod okriljem planinskih vodnikov PD AT Podčetrtek, oglede in razlage pa so opravili strokovni sodelavci Kozjanskega parka in člani Turističnega društva Pišece. Pohoda se je v deževnem in meglenem dnevu udeležilo 60 pohodnikov. Start in cilj je bil na istem mestu v trgu Pišece. Po pohodu je sledila pogostitev pohodnikov z golažem in pozdrav predsednice turističnega društva Pišece z povabilom pohodnikom, da še obiščejo Pišece z okolico.