DOMOV Izleti ZIMSKI VZPON NA IVANŠČICO

ZIMSKI VZPON NA IVANŠČICO

1086
0

Planinska sekcija Bistrica ob Sotli je bila pobudnik, da v nedeljo 18.
februarja 2018 opravimo zimski vzpon na 1060 m visoko Ivanščico. Navkljub slabemu zimskemu vremenu se je vzpona, ki je vodil član planinskega društva
>Atomske toplice< Podčetrtek planinski vodnik Slavko Šumak, udeležilo 14
planincev. Poleg 6. domačih planincev planinskega društva >Atomske toplice< Podčetrtek in Planinske sekcije Bistrica ob Sotli so se zimskega vzpona na Ivanščico udeležili še člani iz planinskih društev Domžale, Brežice in hrvaški planinci iz Pregrade. Polno parkirišče avtomobilov pod Ivanščico je napovedalo, da se tudi hrvaški planinci ne bojijo slabega vremena. Na vrh smo se povzpeli iz kraja Prigorec pri Ivancu po strmi zasneženi planinski poti Pionir. V močnem viharnem vetru, v mrazu in ob sneženju smo vsi uspešno dosegli vrh in planinsko kočo Pasaričeva kuča pod vrhom Ivanščice. Po okrepčilu v toplem oskrbovanem planinskem domu in po klepetu s prisotnimi hrvaški planinci, smo sestopili nazaj do izhodišča po planinski poti >Preko konja<. Skupaj smo hodili 3 ure in premagali 850 m vzpona in prav toliko tudi spusta.

Napišite vaš prispevek