ZARADI POVEČANEGA (OGROMNEGA) PROMETA JE STREŽNIK KLECNIL.


PRIMORANI SMO MIGRIRATI NA BOLJŠI STREŽNIK.


UPAMO (VERJAMEMO), DA BOMO DO TORKA ZVEČER 25.10.2022 REŠILI TA PROBLEM.


VABLJENI, DA NAS OBIŠČITE PO TEM DATUMOM.


LISTA N.Si POČETRTEK